Прилади для аналізу якості зерна та лабораторне обладнання

Якість зерна є ключовим фактором для успішної діяльності суб’єктів господарювання, які працюють у сфері вирощування, переробки та реалізації зернових культур. Вона впливає на продуктивність, прибутковість та конкурентоспроможність продукції. Тому контроль якості зерна є обов’язковим етапом на всіх стадіях його обробки та збереження.

Для проведення аналізу якості зерна необхідне наявність сучасного лабораторного обладнання, яке дозволяє швидко, точно та надійно визначати ряд показників, таких як вологість, білок, жир, клейковина, маслянокислий індекс та інші. Таке обладнання повинне бути компактним, ергономічним, економниим та легким у використанні.

Компанiя 3S Company, що розташована в Україні, та  є лiдером у галузi сушіння та зберiгання зернових культур, пропонує своїм клiєнтам широкий асортимент приладiв для аналiзу якостi зерна та лабораторного обладнання. Серед них:

  • ІК-аналiзатор зерна Granolyser – це портативний прилад для швидкого і точного визначення вологостi, бiлка, жиру та iнших параметрiв у зразках зерна за допомогою iнфрачервоної спектроскопii. Прилад має сенсорний екран, пам’ять на 1000 результатiв i можливiсть передачi даних через USB або Bluetooth.
  • Лабораторне обладнання для вiдбору i пiдготовки проб зерна – це комплекс технiки i iнструментiв, необхiдних для репрезентативного вiдбору i гомогенiзацii проб зерна, їх подрiбнення i зважування. До нього входять пробовiдбiрники, дiльники, розсiйники, млини, ваги та iнше.
  • Лабораторне обладнання для визначення вологостi зерна – це набiр приладiв i пристроїв, які дозволяють вимiрювати вологiсть зерна за рiзними методами: термогравiметричним, електричним, мiкрохвильовим тощо. До нього входять шафи сушильні, печі сушильні, охолоджувачі боксів, вологоміри зерна, ваги-вологоміри та iнше.

Прилади для аналізу якості зерна та лабораторне обладнання від компанії 3S Company – це сучасне та ефективне рішення для контролю якості зерна на всіх етапах його обробки та збереження. Вони допоможуть вам покращити продуктивність, прибутковість та конкурентоспроможність вашої продукції. Не пропустіть можливості перейти на новий рівень контролю якості зерна!


Залишити коментар