Стало відомо як фермеру збільшити врожай огірків в декілька разів

Науковцями Інституту овочівництва і баштанництва НААН розроблено спосіб вирощування огірка з використанням органо-мінеральної системи удобрення в зрошувальній овочево-кормовій сівозміні. Про це повідомляє Інститут овочівництва та баштанництва НААН.

Данний спосіб забезпечує отримання урожайності огірка на рівні 19,5 т/га, що перевищує контроль на 25%.

Експерти рекомендують восени під зяблеву оранку використовувати 50 т/га напівперепрілого гною великої рогатої худоби, а навесні під першу суцільну культивацію локально застосовувати мінеральні добрива в кількості N45P30K30 (культиватором-рослинопідживлювачем на глибину 8-10 см).

«Органо-мінеральні системи удобрення зумовлюють більш ефективну оптимізацію живлення овочевих рослин: мінеральні добрива забезпечують оптимальну концентрацію елементів живлення в грунті на початкових етапах розвитку рослин, органічні — пролонгована дія за рахунок поступової мінералізації органічної речовини», — кажуть науковці.

Впровадження органо-мінеральної системи удобрення сприяє покращенню ряду параметрів родючості грунту:

  • зростає кількість азотфіксувальних мікроорганізмів (131,0-168,3 тис. КУО/г сухого грунту)
  • підвищується потенційна активність азотфіксації (35,7-37,2 нмоль 45 С2Н2/г сухого грунту за годину)
  • збільшується вміст в орному шарі грунту основних елементів живлення на 13,4-23,8 % відносно контролю.

Технологію впроваджено впродовж 2017-2019 рр. в господарствах Харківської, Полтавської та Луганської областей на сумарній площі 23,5 га (у різних господарствах чистий прибуток коливався в межах 21,9-86,3 тис. грн/га, рентабельність —17,5–148,2 %).

Джерело SEEDS


Залишити коментар