Якими напоями не можна запивати медикаменти

Якими напоями не можна запивати медикаменти

Вживаючи ліки, люди нерідко запивають їх тими напоями, які є у доступі. Проте таке легковажне ставлення до прийому медикаментів може обернутися проблемами зі здоров’ям. Аби дія препаратів не стала шкідливою, треба уважно поставитися до того, якою рідиною запивати таблетки. Найкраще обговорити це питання із лікарем.

Якщо запивати ліки неправильно, знижується ефек­тивність лікарського засобу. Фахівці відзначають, що це може спричини­ти отруєння, алергічну реакцію, ураження вну­трішніх органів та сис­тем, травмування стра­воходу та слизових оболонок.

Не варто запивати препарати наступними напоями.

Чай. Через вміст кофеїну та таніну чай може токсично впли­вати на організм. Всмоктування ліків уповільнюється та по­гіршується їх засвоєння. При запиванні чаєм лі­ків, які містять кофеїн та антидепресанти, може проявлятись нервове напруження та погірши­тися стан здоров’я. За­соби, які містять залізо, запивати чаєм не мож­на, токсичні солі можуть осідати на стінках киш­ківника та стравоходу.

Кава. Через вміст ко­феїну уповільнюється та порушується засвоєння лікарських засобів, зо­крема це стосується ан­тибіотиків. Кава токсич­но впливає на організм. Якщо запивати аспірин кавою, подразнюєть­ся слизова оболонка шлунка. Запиваючи ка­вою знеболювальні за­соби, послаблюєте їх дію.

Газована вода. Солі, які є у мінераль­ній воді, можуть не­правильно розчиняти оболонку таблетки, її функція порушується. Сульфаніламідну групу ліків можна запивати лужною водою. Міне­ральні води знижують ефективність лікар­ських засобів. Солодкі газовані води подраз­нюють стінки шлунка.

Алкоголь. Запива­ти ліки алкогольними напоями категорично забороняється. Таким чином ви отруюєте організм та порушує­те роботу внутрішніх органів. Противірусні лікарські засоби, які містять кодеїн, у по­єднанні з алкоголем порушують роботу внутрішніх органів та систем. Поєднання зі знеболювальними та жарознижувальними засобами спричиняє велике навантаження на печінку.


Залишити коментар