На Тернопільщині пояснили, як підготувати насінницькі посіви до польового оцінювання

Спеціалісти головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області акцентують увагу стосовно чіткого дотримання вимог чинного законодавства у сфері насінництва та розсадництва щодо проведення польового оцінювання насінницьких посівів сільськогосподарських культур.

Один із важливих етапів виробництва високоякісного насіннєвого матеріалу суб’єктами насінництва припадає на проведення польового оцінювання сортових посівів. Інакше кажучи, проведення сортового контролю.

Польове інспектування є процедурою для встановлення ідентичності сорту, перевірки дотримання вимог технології виробництва насіння (попередники, межі посіву, просторова ізоляція, розмежування і т.д.), а також ступеню засміченості посіву бур’янами (карантинними, важко відокремлюваними, злісними), важко відокремлюваними (за очищення насіння) культурами, ураженості хворобами і пошкодженості шкідниками.

Сорти, які висіяні на насінницьких посівах для проведення польового інспектування, повинні бути занесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні на 2021 рік.

Роботи з визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу має право здійснювати аудитор із сертифікації (агроном-інспектор). Відповідно до ст. 182 ЗУ «Про насіння і садивний матеріал» аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) може провадити свою діяльність як незалежний експерт або як посадова особа центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, чи державного підприємства, установи, організації, що входить до сфери його управління.

Вимогою до незалежних експертів є вибіркове оцінювання таких робіт аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором), який є посадовою особою органу із сертифікації.

Визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу мають право здійснювати такі установи:

– ДП «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції». Аудитори із сертифікації цієї установи мають право на проведення польового оцінювання насінницьких посівів для отримання добазового, базового та сертифікованого насіння.

– ТОВ «Агросерт». Аудитори цієї установи із сертифікації, мають право на проведення польового оцінювання насінницьких посівів для отримання тільки сертифікованого насіння.

Для проведення польового оцінювання насінницьких посівів суб’єктам господарювання, які займаються виробництвом насіння для власних потреб та з метою реалізації, необхідно подати у відповідні строки перелік документів акредитованим установам:

– заявка на проведення сертифікації;

– договір про надання послуг із проведення сертифікації у сфері насінництва та розсадництва;

– документи, що підтверджують право на використання сорту рослин (патент та/або свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин, та/або ліцензійний договір про використання сорту рослин);

– копії сертифікатів, виданих на насіння або садивний матеріал попередньої генерації під час послідовного розмноження;

– схема розміщення поля (полів) посіву або насадження з прив’язкою до місцевості;

– для гібридів — інформація про співвідношення чоловічих і жіночих рослин, визначене власником майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту (часто вказується у ліцензійній угоді);

– інформація про обраного аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) у разі можливості проведення польового оцінювання аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором), який провадить діяльність як незалежний експерт.

Польове інспектування посівів проводять у два етапи: попереднє та остаточне. Під час попереднього інспектування уточнюють відомості, представлені виробником насіння під час подання заяви на проведення польового інспектування насінницьких посівів. Звіряють відповідність даних з атестатів, свідоцтв з даними, зазначеними на етикетках від паковань (мішків, контейнерів) відповідних партій. Також потрібно звертати увагу на походження насіння та законність.

Остаточне інспектування посівів проводять у фази розвитку рослин, коли проявляється найбільше сортовирізняльних ознак. Наприклад для пшениці, жита, тритикале, ячменю, вівса, рису – це кінець воскової – початок повної стиглості зерна; для гречки – побуріння нижніх плодів.

Сорти, які підлягають інспектуванню, обстежують у натурі для підтвердження ідентичності сорту, використовують офіційний опис сорту, а також результати ґрунтового контролю насіння, яким засіяний даний посів.

Після проведення польового інспектування на визначення сортових якостей насіння, видається акт польового оцінювання, який є підставою для видачі сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння та садивного матеріалу.

Використання насіннєвого матеріалу, що не має відповідного сертифікату, забороняється.


Залишити коментар